Wynajem mieszkania bez obaw o niepłacących lokatorów


 

W teorii wynajem mieszkania to świetny pomysł na tzw. dochód pasywny. W praktyce, trafienie na nieodpowiednich wynajmujących, kończy się szkodami w mieszkaniu i powstaniem trudno ściągalnych wierzytelności, pod postacią nieopłaconego czynszu za wynajem. Jak więc się przed tym uchronić?

Jakie są kłopoty z wynajmującymi mieszkanie?
Przy zawarciu standardowej umowy przy wynajęciu mieszkania, najemca ponosi sporo ryzyko. Polskie prawo silnie chroni osoby wynajmujące, nawet jeżeli nie stosują się do warunków umowy i np. demolują mieszkanie, a przy tym nie regulują opłat za wynajem. W wielu przypadkach takich lokatorów nie można wyeksmitować np. w miesiącach zimowych lub nawet przez cały rok np. wtedy, kiedy mieszkanie wynajmuje kobieta w ciąży.

Najem okazjonalny – rozwiązanie problemów najemcy?
Jeżeli chce się, więc wynająć mieszkanie, bez obaw, warto rozważyć zawarcie tzw. umowy najmu okazjonalnego. Jest to szczególny rodzaj najmu, który gwarantuje najemcy skuteczniejszą ochronę nieruchomości, a np. w razie braku regulowania opłat za mieszkanie, możliwość eksmisji uciążliwych lokatorów w szybkim tempie. Eksmisji można dokonać przez cały rok i to niezależnie od tego, czy w lokalu mieszkali niepełnoletni, czy też kobieta w ciąży.

Czy najem okazjonalny ma wady
Najem okazjonalny to więc świetny sposób na wynajęcie mieszkania, bez obaw o powstanie dużej i trudno ściągalnej należności, od kłopotliwych lokatorów.

Jednakże także taka forma najmu ma kilka wad takich jak:

• Umowę taką mogą zawrzeć jedynie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Ponadto wynajmowana nieruchomość może służyć wyłącznie zaspakajaniu celów mieszkalnych.

• Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego i spełniać wszystkie formalne wymogi. Zawarcie umowy notarialnej generuje dodatkowy koszt i czasem odstrasza potencjalnych wynajmujących.

• W akcie notarialnym wynajmujący musi wskazać lokal, do którego wyprowadzi się w przypadku eksmisji.

• Konieczność zgłoszenia umowy do Urzędu Skarbowego.