Na jakie konto spłacać długi?


 

Zmaganie się z długami nie należy do przyjemności. By z nich wyjść, trzeba zwracać uwagę także na liczne detale. Istotne znaczenie ma np. zwrócenie uwagi na numery kont, na które przelewa się pieniądze.

Jak spłacać długi?
W przypadku windykacji długów, często pojawia się kilka różnych kont bankowych. Najlepiej jest, więc skontaktować się z działem windykacji wierzyciela danego długu, aby przelać środki na odpowiednie konto. W przeciwnym wypadku można się narazić na dodatkowe problemy.

Kiedy dług zostanie odsprzedany do innego podmiotu, to trzeba go spłacać na kompletnie inny numer konta. W tej sytuacji dokonywanie przelewów, na konto pierwotnego dłużnika, zadłużenie nie ulegnie zmniejszeniu.

W przypadku kredytów bankowych sytuacja jest na ogół prostsza – banki automatycznie ściągają należność, ze środków dostępnych na danym rachunku – dłużnik więc nie musi wykonywać żadnych przelewów. Możliwe jest jednak, że bank otworzy dla dłużnika tzw. konto techniczne. Konto takie ma własny numer i saldo ujemne, w wysokości istniejącego zadłużenia. Stan konta jest aktualizowany o odsetki karne oraz a wpłaty dłużnika. W przypadku powstania takiego konta koniecznie trzeba więc spłacać dług, przelewając środki finansowe, na to konto.

Podsumowując windykacja długów, może wiązać się z licznymi zmianami kont, na które należy dokonywać wpłat. Warto o tym pamiętać, by nie wpaść w jeszcze większe kłopoty.