Jak uchronić się przed długami w spadku?


 

Odziedziczenie spadku nie zawsze jest czymś pozytywnym. Dziedziczenie długów w Polsce występuje dość często. Możliwe jest nawet otrzymanie wezwań do zapłaty, które otrzyma się w spadku, po dalekim krewnym. Jak więc skutecznie uchronić się przed tego typu problemem?

Pozytywne zmiany w prawie
Do 2015 roku zdarzały się nawet historię, kiedy to kilkuletnie dzieci zostały obciążone wielotysięcznymi długami po zmarłych krewnych. Na szczęście, zmiany prawne sprawiły, że odziedziczyć można maksymalnie tyle długów, ile wynosi wartość spadku. Jeżeli jednak wie się, że odziedziczone długi będą przekraczać wartość odziedziczonego majątku, to najlepiej jest taki spadek odrzucić. Oszczędzi to sporo nerwów i czasu, potrzebnego na zmaganie się z windykatorami. Na odrzucenie spadku, ma się sześć miesięcy od dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Spadek trzeba jednak odrzucić u notariusza lub też przed sądem rejonowym.

Uwaga na odziedziczone długi hipoteczne
Wydawałoby się, że jeżeli można odziedziczyć długi jedynie do wysokości odziedziczonego majątku, to problem spadkobierców się rozwiązał. Mogą oni otrzymać wartościowy spadek i wyjść na tym korzystnie finansowo lub w najgorszym przypadku wyjść na zero tj. cały otrzymany majątek przeznaczyć na spłatę długu. Niestety długi hipoteczne dziedziczy się w wysokości niezależnej, od wysokości otrzymanego spadku. Spadkobierca może jednak sprzedać odziedziczoną nieruchomość (wraz z kredytem hipotecznym). Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku sprzedaży nieruchomości w ciągu pięciu lat od stania się jej właścicielem nieruchomości np. tytułem spadku, trzeba zapłacić 19% podatku od uzyskanej sumy sprzedaży.

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku z długiem hipotecznym należy więc dokładnie przemyśleć. Jeśli większość kredytu została już spłacona, to przyjęcie takiego spadku jest na ogół opłacalne. W przypadku jednak, gdy wartość kredytu przekracza rynkową wartość nieruchomość, to w większości przypadków lepiej jest odrzucić spadek.

Czy można sprawdzić, co się odziedziczy?
Niestety sprawdzenie tego, czy nie dziedziczy się długów, jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Instytucje finansowe nie chcą o tym informować spadkobierców, zasłaniając się przepisami prawa i tajemnicami przedsiębiorstwa. To czy dziedziczy się długi, można jedynie przewidywać, na podstawie informacji o spadkodawcy, którymi dysponujemy.

Trzeba też uważać na odwlekanie decyzji o odrzuceniu spadków. Strategia polegająca na tym, by np. odczekać trzy miesiące, na to, czy nie otrzyma się wezwań do zapłaty, jest kiepskim pomysłem. W większości przypadków instytucje finansowe przesyłają bowiem wezwania do zapłaty dopiero po sześciu miesiącach, czyli po terminie, do którego spadkobierca ma prawo odrzucić spadek.

Dziedziczenie długów przez dzieci.

Osoby dorosłe odrzucają spadek stosunkowo prosto, wystarczy wizyta u notariusza. W przypadku niepełnoletnich sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Aby mogły one odrzucić spadek, to ich opiekun prawny musi wystąpić z wnioskiem do sądu opiekuńczego, o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w ich imieniu.

Warto też rozważyć możliwość zrzeczenia się spadku jeszcze, za życia spadkodawcy. W tym celu trzeba zawrzeć z nim odpowiednią umowę. Umowa taka jest jednak ważna wyłącznie, jeżeli została sporządzana w formie aktu notarialnego.