Jak uniknąć przedawnienia roszczeń?


 

Polscy przedsiębiorcy dość późno decydują się na działania windykacyjne. W konsekwencji zmniejszają szansę na skuteczną windykację swych należności. Jak więc uchronić się np. przed przedawnieniem należności?

Ile jest czasu na spłatę długu?
Termin, po którym należności stają się przeterminowane wynosi kilka lat (zwykle od terminu płatności na fakturze). Prawodawstwo jest jednak tutaj dość skomplikowane i dokładny termin przedawnienia zależy od danej sytuacji. Niektóre roszczenia przedawniają się już po dwóch latach, a inne dopiero po dziesięciu latach. W tej kwestii warto zaciągnąć porady prawnej, odnoszącej się do konkretnej sytuacji. Czas działa więc na niekorzyść wierzyciela, istnieją jednak metody, na wydłużenie terminu przedawnienia roszczenia. Aby tego dokonać, można np. wnieść pozew sądowy.

W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie należności, nawet po upływie terminu ich przedawnienia. Ma to miejsce, gdy dłużnik nie wie o tym, że należność jest przeterminowana (taka sytuacja jest dość częsta, ze względu na skomplikowane przepisy) i opłaci należność. Nawet jeżeli dłużnik zorientuje się, że opłacił należność, po terminie jej przedawnienia, to nie może żądać zwrotu świadczenia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ po terminie przedawnienia należności, roszczenia wierzyciela istnieją dalej, tylko dłużnik ma prawo się od nich skutecznie uchylać.