Upadłość konsumencka – ostatnia deska ratunku


 

W skrajnych problemach finansowych przedsiębiorstwa ogłaszają upadłość. Mało kto jednak wie, że upadłość może ogłosić każdy obywatel, jest to tzw. upadłość konsumencka. Kiedy jednak warto ją ogłosić i w jaki sposób tego dokonać?

Korzyści upadłości konsumenckiej
Ideą upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela i oddłużenie dłużnika. Takie rozwiązanie bywa szczególnie korzystne dla mocno zadłużonych ludzi, którzy po przejściu procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą zacząć nowe życie, bez żadnych długów. Po przejściu upadłości konsumenckiej dłużnik ma być bowiem tak oddłużony, aby być w stanie funkcjonować w społeczeństwie, bez obciążenia długów, których nigdy nie byłby w stanie spłacić.

Aby ogłosić taką upadłość, należy udać się do wydziału gospodarczego sądu rejonowego i złożyć odpowiedni wniosek. Koszty upadłości konsumenckiej są dla dłużnika znacznie mniejsze, niż w przypadku tradycyjnych form ściągania długów. W przypadku typowego ściągania długów przez komorników majątek dłużnika jest bowiem wystawiany na licytacji za 66%, a czasem nawet 50% wartości składników majątku.

Co więcej, dłużnik może liczyć na wsparcie skarbu państwa w zakresie kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym. Sądy często decydują, że koszty takiego państwa pierwotnie sfinalizują środki publiczne, a dopiero później dłużnik zwróci je, zgodnie z planem spłaty długów.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?
By pomóc skorzystać z upadłości konsumenckiej, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

• Dłużnik musi być niewypłacalny.

• Problemy finansowe dłużnika muszą wynikać z sytuacji losowych, takich jak np. ciężki wypadek w pracy.

• Długi nie powstały w skutek tzw. rażącego niedbalstwa. Oznacza to, że upadłości konsumenckiej nie można ogłosić, kiedy zaciągało się długi, będąc świadomym tego, że nie będzie się w stanie ich spłacić.

W praktyce wielu dłużników nie spełnia tych warunków. Przewidywane są jednak zmiany prawne, które sprawią, że więcej dłużników będzie mogło ogłaszać upadłość konsumencką.

Jakie formalności trzeba spełnić, by ogłosić upadłość konsumencką?
Aby upadłość konsumencka zakończyła się pozytywnie dla dłużnika, powinien on do niej skrupulatnie się przygotować i rzetelnie wypełnić komplet dokumentów. We wniosku o zgłoszenie upadłości zawrzeć należy:

  • Pełen skład posiadanego majątku.
  • Całkowitą kwotę posiadanych środków finansowych.
  • Wykaz wierzycieli wraz z informacjami o wielkości długów, które są akceptowane przez dłużnika.
  • Wykaz wierzycieli i długów, które dłużnik kwestionuje.
  • Uzasadnienie chęci ogłoszenia upadłości – ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku i powinno zawierać wszelkie okoliczności, które doprowadziły do wpadnięcia w problemy finansowe.

Plan spłaty ustala sąd
W czasie procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej sąd ustala tzw. plan spłaty długów. Sąd podejmuje jednak decyzję o wysokości rat spłaty, na podstawie jego dochodów i liczbie osób na utrzymaniu, dzięki czemu dłużnik ma realne szanse na normalne życie i wyjście z długów.