Jak szacuje się zdolność kredytową?


Zdolność kredytowa to hasło, które często pojawia się w świecie finansów. Czym jednak ona tak naprawdę jest i w jaki sposób się ją wylicza?

Jak oblicza się zdolność kredytową?
Na ogół zdolność kredytowa to możliwość potencjalnego pożyczkobiorcy do spłaty całości zadłużenia, wraz z odsetkami w ustalonym terminie, lub terminach, w przypadku spłat ratalnych. Szacowanie zdolności kredytowej odbywa się na podstawie danych dotyczących obecnej i przewidywanej przyszłej sytuacji finansowej danej osoby lub podmiotu.

Zdolność kredytową szacuje się nie tylko na podstawie danych ilościowych, ale także danych jakościowych, które z natury są dość subiektywne. Z tego powodu oszacowana zdolność kredytowa może się dość znaczne różnić, w zależności od przyjętej metodologii oraz osoby, która dokonuje takiego oszacowania. Na ogół do badania zdolności kredytowej uwzględnia się takie czynniki jak:

 • Uzyskiwane dochody – bada się tu zarówno bieżące wpływy, jak i wpływy historyczne i na tej podstawie szacuje się dochody przyszłe.
 • Koszty utrzymania – uwagę zwraca się tu np. na liczbę osób na otrzymaniu.
 • Aktualne zadłużenie kredytowe np. poprzez sprawdzenie kartotek takich jak BIK, w celu uzyskania informacji dotyczących aktualnej sytuacji kredytowej.
 • Wysokość zadłużenia na karcie kredytowej.
 • Wartość poręczonych kredytów.
 • Historię kredytową – w celu ustalenia rzetelności danej osoby bądź podmiotu w zakresie spłaty zadłużenia.
 • Cechy takie jak stan cywilny, wiek, status społeczny, poziom wykształcenia, staż pracy, zawód oraz zajmowane stanowisko.
 • Rodzaj umowy, na podstawie której wykonuje się pracę. Banki najkorzystniej patrzą na osoby zatrudnione na umowie o pracę, na czas nieokreślony. Żaden bank nie bierze pod uwagę dochodów nielegalnych np. takich, które uzyskuje się w pracy „na czarno”.
 • Źródła dochodu pasywnego np. z wynajmowania mieszkania.

Jak zwiększyć zdolność kredytową
Na zdolność kredytową wpływ ma ogromna ilość czynników. Na szczęście na niektóre z tych czynników ma się realny wpływ, a co za tym idzie, możliwość poprawienia zdolności kredytowej. Zdolność kredytową można zwiększyć przez:

 • Sprawdzenie katalogów dłużników takich jak BIK czy KRD, do których można czasem trafić, z błahych powodów.
 • Likwidację kart kredytowych, czy też limitów kredytowych na koncie, kiedy się z nich nie korzysta. Posiadanie takich limitów zmniejsza bowiem zdolność kredytową.
 • W przypadku posiadania kilku kredytów, warto je połączyć poprzez kredyt konsolidacyjny, który zmniejszy miesięczną wysokość raty.
 • Wydłużenie okresu spłaty – dłuższy okres spłaty, oznacza niższą miesięczną ratę, co także zwiększa zdolność kredytową.
 • Skorzystanie z rad doświadczonego doradcy finansowego, który przeanalizuje sytuację finansową danej osoby.